Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

W dniu 26 marca 2021 r. została opublikowana ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z dnia 26.03.2021 r. Poz.554). Na podstawie powyższej ustawy powstała Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. CEEB będzie istotnym narzędziem wspierającym wymianę pieców, tak zwanych “kopciuchów”. Budowa nowego systemu została powierzona Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego. Zaplanowano w nim e-usługi dla obywateli, m.in. zamawianie przeglądów kominiarskich, inwentaryzację budynku, wpis do rejestru uprawnionych.

E-usługi ZONE (ZINTEGROWANY SYSTEM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI) zaprojektowane będą w taki sposób, aby tworzyły łatwy i przejrzysty system odpowiadający na potrzeby obywateli i przedsiębiorców, a jednocześnie zbierały kluczowe, rzetelne i weryfikowalne informacje dla administracji.

1 lipca 2021 r. wszedł w życie obowiązek składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków w całej Polsce – chodzi m.in. o piece węglowe i gazowe, kominki, fotowoltaikę. Deklaracje można złożyć w formie papierowej lub online w uruchomionej Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Właściciele i zarządcy obiektów, które posiadają źródło o mocy do 1 MW muszą złożyć deklarację, 12 miesięcy – w przypadku budynków już istniejących, a 14 dni – w przypadku nowo powstałych obiektów.

Deklaracje można składać poprzez system ZONE -> https://zone.gunb.gov.pl/  lub https://zone.vf-lab.pl/

Więcej informacji na temat Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków -> https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq