Obszary działalności

Przepisy ochrony środowiska wymagają od przedsiębiorców i instytucji korzystających ze środowiska spełnienia szeregu warunków m. in.:

-uzyskania i posiadania pozwoleń na wprowadzanie substancji i energii do środowiska, dotyczy to m. in. emisji gazów cieplarnianych, ścieków, wytwarzania odpadów, emisji hałasu,

-szacowania ilości i rodzajów substancji i energii wprowadzonych do środowiska oraz przekazywania tych informacji właściwym organom administracyjnym, ponoszenia z tego tytułu stosownych opłat.

Obszar działalności naszej firmy obejmuje:

-kompletację wniosków koniecznych do ubiegania się o wydanie warunków korzystania ze środowiska,

-ewidencjonowanie emisji z zastosowaniem technik informatycznych,

-nadzór nad zgodnością prowadzonej działalności ze zmieniającymi się przepisami,

-organizacja i zarządzanie gospodarką odpadową,

-nadzór nad WEEE, BW, KGO, opłatami recyklingowymi, gospodarkami specjalistycznymi,

-BHP i opiekę prawna podmiotów.