Ruszyła baza BDO

Niespełna 2 tygodnie temu została uruchomiona Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Baza, która w zamyśle miała uszczelnić system gospodarowania odpadami, wspomóc system obrotu nimi oraz usprawnić sprawozdawczość spowodowała dosyć spory bałagan w Urzędach i wzbudziła niepewność dużej grupy przedsiębiorców. Duża część docelowych użytkowników bazy zwlekała z rejestracją do ostatniej chwili, mimo iż obowiązek rejestracji ciążył na nich od ponad roku. W związku z sytuacją, w której duża cześć przedsiębiorców nie była zarejestrowana w bazie w chwili jej uruchomienia, Ministerstwo Klimatu postanowiło część z nich zwolnić z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, a co za tym idzie korzystania z bazy. 30 grudnia ukazało się Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

W chwili obecnej procedowany jest jeszcze jeden akt prawny dotyczący bezpośrednio BDO. To nowelizacja ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która dopuszcza posługiwanie się dokumentami papierowymi do dnia 30 czerwca 2020 r.

8 stycznia 2020 został odwołany Wiceminister Klimatu, który był  odpowiedzialny za wdrożenie bazy. Ta decyzja dużo mówi o tym jak baza BDO była przygotowywana i jak wygląda/ł proces  jej wdrażania.