Nowe wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

Od 1 maja 2019 roku obowiązują nowe wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów w tym karty przekazania odpadów i karty ewidencji odpadów!
Wzory nowych kart zostały określone w nowym Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019 poz. 819) w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów:
1) wzór karty przekazania odpadów, który jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) wzór karty ewidencji odpadów, który jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3) wzór karty ewidencji odpadów niebezpiecznych, który jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
4) wzór karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych, który jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
5) wzór karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia;
6) wzór karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji, który jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
Do pobrania: