Zmiany w wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji wodnoprawnych

Po 1 stycznia 2018 r., w związku z wejściem w życie nowej ustawy Prawo wodne oraz zmian ustawy o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zmianie uległy organy, do których należy występować w celu przeprowadzenia postępowania ooś, w tym wydawania ocen wodnoprawnych, a także wydania pozwoleń wodnoprawnych.

Szczegóły nadanych uprawnień znaleźć można na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *